làm thế nào để lên level 3? help me pls

06-12-2016 13:53
hiện tại tôi mới tham gia website và muốn được hướng dẫu, làm thế nào để có thể lên level? help me
how make up level 3??? help me
06-12-2016 17:03
;)
08-12-2016 13:11
i have same question :(((
never give up
12-12-2016 03:28
hinh như đăng nhập hằng ngày vào cũng được kinh nghiệm
never give up
13-12-2016 10:13
chia sẻ kinh nhiệm đi các thánh :D
14-12-2016 01:56
Comment vào post tron forum cũng lên
Total Posts: 6