Problem receiving credit to my cash balance.

05-09-2012 05:39
Kahapon pa ako di nakakatanggap ng mga natapos ko na offers. Ngayon 8 na videos na napapanood ko wala pang reward na natatanggap kahit isang cent. ano ba yan?
05-09-2012 11:39
Please allow po nyo 24h.

Que tal :)
For any doubts or questions don't hesitate to contact me.

  • -GPChatDexter@yahoo.com

  • -Username: ChatDexter


Get-Paid Moderator
Total Posts: 2